Logoterapiayhdistys

Suomen logoterapiayhdistys on yleishyödyllinen aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää logoterapeuttista tutkimus-, opetus- ja opiskelutoimintaa, edistää logoterapian käyttöä ja tehdä logoterapiaa tunnetuksi.

Logoterapian perustaja wieniläinen psykiatri, neurologi ja filosofi Viktor E. Frankl (1905—1997) nimesi psykoterapiasuuntauksensa kreikankielisen tarkoitusta merkitsevän sanan, logos, mukaan. Logoterapian keskeinen pyrkimys on saattaa ihminen tietoiseksi elämänsä tarkoituksesta.

Jokaisen ihmisen elämällä on tarkoitus kaikissa olosuhteissa elämän loppuun saakka. Hänen on vain tunnistettava kulloisenkin elämäntilanteensa ainutlaatuinen ja ainutkertainen tarkoitus.


Copyright Suomen logoterapiayhdistys – All rights reserved