Tietoja logoterapiayhdistyksestä

Suomen logoterapiayhdistys on logoterapeuttisesta ajattelusta kiinnostuneiden yhdistys. Yhdistys tekee logoterapiaa tunnetuksi, edistää sen käyttöä eri sovellutusalueilla sekä edistää logoterapeuttista tutkimus-, opetus- ja opiskelutoimintaa.

Yhdistys kokoaa yhteen logoterapeuttisesta ajattelusta kiinnostuneita. Yhteisenä tavoitteena on edistää ja tukea logoterapeuttisen ajattelun leviämistä myönteisenä elämänkatsomuksena.

Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Fikkari-lehteä, järjestää logoterapeuttiseen ajatteluun liittyviä seminaareja ja osallistuu erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Opintopiirejä toimii eri puolella Suomea.

Mitä logoterapia on?

Logoterapian teoreettisen perustan on luonut wieniläinen psykiatri, neurologi ja filosofi Viktor E. Frankl (1905—1997). Frankl nimesi psykoterapiasuuntauksensa kreikankielisen tarkoitusta merkitsevän sanan, logos, mukaan. Logoterapian keskeinen pyrkimys on saattaa ihminen tietoiseksi elämänsä tarkoituksesta.

Franklin mukaan jokaisen ihmisen elämällä on tarkoitus kaikissa olosuhteissa elämän loppuun saakka. Ihmisen on vain tunnistettava kulloisenkin elämäntilanteensa ainutlaatuinen ja ainutkertainen tarkoitus.