Tietoja logoterapiayhdistyksestä

Suomen logoterapiayhdistys on logoterapeuttisesta ajattelusta kiinnostuneiden yhdistys. Yhdistys tekee logoterapiaa tunnetuksi, edistää sen käyttöä eri sovellutusalueilla sekä edistää logoterapeuttista tutkimus-, opetus- ja opiskelutoimintaa.

Yhdistys kokoaa yhteen logoterapeuttisesta ajattelusta kiinnostuneita. Yhteisenä tavoitteena on edistää ja tukea logoterapeuttisen ajattelun leviämistä myönteisenä elämänkatsomuksena. Logoterapian teoreettisen perustan on luonut itävaltalainen psykiatri ja neurologi Viktor Frankl (1905–1997). Hänen mukaansa jokaisen ihmisen elämällä on tarkoitus.

Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Fikkari-lehteä, järjestää logoterapeuttiseen ajatteluun liittyviä seminaareja ja osallistuu erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Opintopiirejä toimii eri puolella Suomea.